Liên kết Website

Số lượt truy cập: 2326650
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh ( 12/07/2012 )

Thị trường phát điện cạnh tranh là bước đầu tiên trong lộ trình phát triển thị trường điện Việt Nam, đồng thời tạo động lực cho các nhà máy điện trong đó có nhà máy Thuỷ điện Thác Bà nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện liên tục, chất lượng với mức giá hợp lý cho khách hàng sử dụng điện

Thực hiện Quyết định của Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bắt đầu từ ngày 01/7/2012, Công ty CP Thuỷ điện Thác Bà đã chính thức tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM) cùng với 28 nhà máy điện khác trong cả nước.

            Đứng trước những cơ hội và thách thức lớn khi tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh, ngay từ đầu năm 2012, Lãnh đạo Công ty đã quán triệt để các đơn vị triển khai công tác chuẩn bị về thiết bị và con người nhằm đáp ứng những yêu cầu sản xuất và hoạt động của thị trường điện. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị phải được thực hiện tốt, đảm bảo cho tất cả các thiết bị vận hành an toàn, đạt hiệu suất cao, các tổ máy phát điện sẵn sàng đáp ứng công suất khi hệ thống huy động.

            Công ty đã thành lập tổ Thị trường điện để thực hiện các công việc khi tham gia thị trường bao gồm: Vận hành hệ thống chào giá điện cạnh tranh, hệ thống mệnh lệnh điều độ (DIM), hệ thống thu thập và truyền số liệu công tơ, hệ thống thanh toán tiền điện, đồng thời ban hành Quy trình vận hành Thị trường điện.

 

                            Lãnh đạo Công ty giao nhiệm vụ cho Tổ Thị trường điện

             Tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh là bước đầu tiên trong lộ trình phát triển thị trường điện Việt Nam, đồng thời tạo động lực cho các nhà máy điện trong đó có nhà máy Thuỷ điện Thác Bà nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện liên tục, chất lượng với mức giá hợp lý cho khách hàng sử dụng điện.

Print     Email
Gửi ý kiến nhận xét
Tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Các tin khác